Internetconsultatie: uniformering loonwaardebepaling

Werkgevers ondervinden hinder van de verschillen tussen methodes voor loonwaardebepaling en van verschillende betaalmomenten van loonkostensubsidie. Daarom komen er nieuwe regels die deze problemen moet wegnemen. Het betreffende concept-besluit en de concept-regeling staan momenteel open voor consultatie.

20 juli 2020 | Door redactie

De nieuwe regels zorgen voor een uniforme methode voor loonwaardebepaling en voor harmonisering van het uitbetalingsmoment van loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet door gemeenten. Alle loonwaardendeskundigen gebruiken dan dezelfde methode. Daardoor moet het gemakkelijker worden voor werkgevers om werknemers met een handicap in dienst te nemen en te houden. Ook stimuleert dit de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers en andere geïnteresseerden kunnen hun visie geven op internetconsultatie.nl tot en met 14 augustus 2020.
UWV heeft aangegeven dat het de uniforme landelijke methode voor loonwaardebepaling ook in het kader van de Wajong gaat gebruiken.

 Er komt 1 landelijke methode voor loonwaardebepaling

De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Voor de bepaling van deze loonwaarde moet straks 1 landelijke methode komen. De loonwaarde van een arbeidsbeperkte werknemer wordt dan de som van de arbeidsprestaties per hoofdtaak vergeleken met de arbeidsprestatie die bij de normfunctie hoort. Dat laatste is de arbeidsprestatie in een bepaalde functie van een gemiddelde werknemer met een vergelijkbare opleiding en ervaring die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.

Breed offensief: meer arbeidsgehandicapten aan het werk

De voorgestelde wijziging volgt uit een breed offensief van voormalig staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2018 dat ze per brief aankondigde in de Tweede Kamer. Het doel was om meer mensen met een handicap aan het werk te helpen. Uit de brief bleek dat betrokken partijen van mening waren dat een verbetering van het systeem van onder meer de Participatiewet nodig was om dat doel te bereiken. Deze betrokken partijen bestaan uit onder meer werkgevers, werknemers, cliënten(organisaties) en UWV.