Investeringsaftrek 2016 uitgekristalliseerd

6 januari 2016 | Door redactie

Als uw organisatie dit jaar in bedrijfsmiddelen investeert, kan er onder voorwaarden worden geprofiteerd van drie soorten investeringsaftrek. Onlangs zijn deze drie regelingen uitgekristalliseerd. Welke voorwaarden mag uw organisatie niet uit het oog verliezen?

De investeringsaftrek is onderverdeeld in een aantal ondernemersfaciliteiten (tool): de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de daarmee samenhangende willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL-regeling).

De Milieulijst 2016 hoort bij de MIA en de VAMIL

De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL staan op de onlangs gepubliceerde Milieulijst 2016 (pdf). Via de MIA kunt u de fiscale winst verlagen. Met welk percentage dit kan worden gedaan is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De VAMIL is een mogelijkheid om een bedrijfsmiddel op een willekeurig moment af te schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%.

Voor de EIA past u de Energielijst 2016 toe

Op de onlangs gepubliceerde Energielijst 2016 (pdf) vindt u de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA. Voor de KIA (tool) is geen aparte lijst met bedrijfsmiddelen die voor deze faciliteit in aanmerking komen. Voor de KIA geldt dat uw organisatie deze regeling mag toepassen als u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeert in bedrijfsmiddelen.