Kabinet ziet af van invoering loondispensatie arbeidsbeperkten

7 september 2018 | Door redactie

Het plan van het kabinet om de loonkostensubsidie die werkgevers nu kunnen krijgen voor bepaalde werknemers met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie is van de baan. Het plan zou niet uitvoerbaar zijn en er is geen maatschappelijk draagvlak voor.

Het kabinet ziet af van het plan uit het regeerakkoord om de loonkostensubsidie af te schaffen die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dat bericht kwam gisteren naar buiten. Na het wegvallen van de loonkostensubsidie zouden werkgevers arbeidsbeperkte werknemers minder dan het wettelijk minimumloon mogen betalen, en de werknemers zouden een aanvulling kunnen krijgen in de vorm van loondispensatie (tool)Op dit plan kwam veel kritiek, ook van werkgevers; het zou de administratieve lasten van werkgevers verzwaren en de ongelijkheid van toch al zwakkere groepen bevorderen. 

Nadelige gevolgen invoering loondispensatie

Bij loondispensatie betaalt een werkgever alleen de werkelijke loonwaarde aan de arbeidsbeperkte werknemer en kan hij een arbeidsbeperkte dus een loon onder het wettelijk minimumloon betalen. De werknemer moet dan zelf loondispensatie aanvragen bij UWV of gemeente. Hier zitten echter een aantal haken en ogen aan. Zo bouwen deze werknemers veel minder pensioen en WW-rechten op. Bovendien hebben mensen met een verdienende partner en mensen met eigen vermogen geen recht op een uitkering als aanvulling op hun inkomen. Daardoor kan hun uiteindelijke inkomen lager uitvallen dan het wettelijk minimumloon.

Loonkostensubsidie blijft bestaan

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaaft nu de huidige regels die loonkostensubsidie (tool) geven aan de werkgevers van arbeidsgehandicapten. Wel blijft de doelstelling van de Participatiewet overeind om de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.  Verbetering van de huidige regels voor loonkostensubsidie moet daarvoor zorgen. Hoe dit eruit moet gaan zien, wordt nu onderzocht. Daarnaast moeten er maatregelen komen om de administratieve rompslomp rondom loonkostensubsidie en arbeidsbeperkte werknemers te verminderen.