Leidraad Regeling cofinanciering beschikbaar

4 november 2013 | Door redactie

De leidraad Regeling cofinanciering sectorplannen is gepubliceerd. In de leidraad staan instructies en voorbeelden voor het aanvragen van subsidie voor banenplannen. Ook vinden aanvragers in de leidraad richtlijnen voor het opzetten van een goede projectadministratie.

In de leidraad Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) kunnen aanvragers van subsidie voor banenplannen handvatten vinden om een goede projectadministratie op te zetten. Zo’n administratie is nodig om de besteding van de subsidie te kunnen verantwoorden. Uit de financiële administratie moet duidelijk blijken welke kosten zijn gemaakt en hoe de inkomsten worden gebruikt voor het uitvoeren van de maatregelen uit het sectorplan.

Hulpmiddelen voor aanvragers van cofinanciering

De leidraad voor de aanvraag van cofinanciering van sectorplannen is een aanvulling op de andere hulpmiddelen die Agentschap SZW ter beschikking stelt aan aanvragers van subsidie. De andere hulpmiddelen zijn:

  • een menukaart (pdf): voorbeelden van maatregelen waarvoor sectoren subsidie kunnen aanvragen, zoals sollicitatietraining, het opzetten van personeelpoules of loopbaanadvies;
  • een subsidiekaart (pdf): een overzicht van bestaande subsidies en voorzieningen voor mobiliteit, algemene scholing, het opdoen van werkervaring of het vinden van een baan. Een sectorplan kan uit maatregelen bestaan die met subsidies van deze subsidiekaart worden gefinancierd. De kosten van maatregelen die met de subsidies uit deze kaart worden gefinancierd, komen niet voor de Regeling cofinanciering sectorplannen in aanmerking;
  • Q&A’s (pdf): antwoorden op veelgestelde vragen over de regeling cofinanciering sectorplannen.