Lerarenbeurs voor scholen en studie van leraren

9 april 2014 | Door redactie

Wilt u dat de leraren van uw onderwijsinstelling zich verder ontwikkelen, dan kunt u hen wijzen op de Lerarenbeurs. Het ministerie van Onderwijs geeft hiermee 7.000 leraren een tegemoetkoming in de studiekosten. U kunt als school ook subsidie krijgen, bijvoorbeeld voor het verlenen van studieverlof.

Een leraar die een bachelor- of masteropleiding wil volgen om zijn vakkennis te verbreden of om zich te specialiseren kan in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs. De beurs is voor maximaal drie jaar studie en moet dan elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Leraren die al een Lerarenbeurs hebben ontvangen, krijgen voorrang bij een de aanvraag voor het tweede of derde jaar. De beurs bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld (maximaal € 7.000 per jaar) en een tegemoetkoming in de schoolkosten (maximaal € 700). Een leraar kan tot en met 31 mei 2014 digitaal een aanvraag doen. Hiervoor is een werkgeversverklaring nodig. 

Subsidie voor vervangende leraar

Het is natuurlijk prettig als een leraar op uw school zich laat bijscholen, maar dit betekent ook dat u hem studieverlof moet geven en eventueel een vervanger moet regelen. Hiervoor biedt de Lerarenbeurs u subsidie voor de kosten van studieverlof en de vervanger. Dit is een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur met een maximum van 160 klokuren per jaar. Deze subsidie is ook voor maximaal drie jaar en moet u ook weer elk studiejaar opnieuw aanvragen. Dit doet u met dezelfde Verklaring werkgever of inlener (pdf), die de leraar tegelijkertijd indient met zijn aanvraag voor de Lerarenbeurs. Ook hiervoor geldt 31 mei 2014 als deadline.