Loonkostensubsidie blijft voor bestaande gevallen

3 januari 2018 | Door redactie

De in het regeerakkoord aangekondigde omvorming van de loonkostensubsidie naar loondispensatie gaat alleen gelden voor nieuwe werknemers. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Ook de beoogde ingangsdatum van de nieuwe regel staat in die brief.

Uit het regeerakkoord bleek dat het kabinet van plan is om de loonkostensubsidie uit de Participatiewet te vervangen door loondispensatie (tool), waardoor werkgevers duizenden euro’s aan lage-inkomensvoordeel (LIV) kunnen mislopen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat de nieuwe regels alleen gelden voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die bij een nieuwe werkgever aan slag gaan. Als een werkgever voor een werknemer nu al loonkostensubsidie (tool) toepast, mag hij dat dus blijven doen.

Beoogde ingangsdatum is 1 juli 2019

Uit de kamerbrief (pdf) blijkt ook dat de beoogde ingangsdatum voor de nieuwe regels 1 juli 2019 is. Voor het zo ver is, wil de staatssecretaris nog met de sociale partners om tafel en moet het wetsvoorstel nog gemaakt worden en de goedkeuring krijgen van de Eerste en Tweede Kamer. Voorlopig kunnen werkgevers dus nog loonkostensubsidie toepassen én LIV ontvangen voor werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Straks kan die combinatie van voordelen niet meer: door de loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie valt het gemiddelde uurloon van deze arbeidsbeperkte werknemers namelijk buiten de uurloongrenzen van het LIV (tool)