Loonkostensubsidie: denk aan vakantiebijslag!

27 juli 2016 | Door redactie

Als een werkgever wil bepalen wat de loonkosten voor een werknemer met loonkostensubsidie per tijdvak zijn, moet hij daarbij niet vergeten om de vakantiebijslag mee te tellen.

In principe heeft iedere werknemer bovenop zijn loon recht op 8% van zijn loon aan vakantiebijslag (tool). Dat geldt dus ook voor werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen en voor wie werkgevers dus loonkostensubsidie kunnen krijgen. Wat kost zo’n werknemer een werkgever eigenlijk precies per maand?

Zes maanden forfaitaire subsidie

Stel dat een werknemer die 25 jaar oud is en in het doelgroepregister van UWV staat, een contract krijgt voor een fulltimefunctie voor de duur van één jaar. De berekening gaat dan als volgt:

  1. De werkgever moet de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon betalen. Tot 1 januari 2017 is dat € 1.537,20 bruto per maand. Daarbij mag hij de vakantiebijslag niet vergeten. Inclusief vakantiebijslag heeft de werknemer recht op minimaal € 1.660,18 bruto per maand.
  2. Gedurende het eerste half jaar geldt er een forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon: dat is € 830,09 bruto per maand inclusief vakantiebijslag.
  3. Boven op de loonkostensubsidie ontvangt de werkgever een vergoeding voor de werkgeverslasten van 23% van de loonkostensubsidie: € 190,92
  4. Omdat de werknemer in het doelgroepregister van UWV staat en in doelgroep van de banenafspraak valt, krijgt de werkgever daarnaast € 2.000 premiekorting per jaar voor hem gedurende maximaal drie jaar. Per maand is dat (€ 2.000 / 12 =) € 166,67.

Standaardsubsidie is nog niet goedgekeurd

In totaal kost de werknemer per maand dus geen € 1.660,18, maar € 472,50. De werkgeverslasten die de werkgever voor de werknemer heeft, moeten nog wel bij dat bedrag opgeteld worden.
Let op: de standaardsubsidie is nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en het is dus nog niet zeker dat deze daadwerkelijk ingevoerd wordt. Vanaf het moment dat het voorstel ingediend wordt bij de Tweede Kamer mogen werkgevers vooruitlopend op de wet al wel volgens de nieuwe aanpak te werk gaan. Voorlopig moeten werkgevers dus nog uitgaan van de werkelijke loonwaarde van de werknemer voor het bepalen van de loonkostensubsidie (tool). Bij stap 2 moet dan niet gerekend worden met 50%, maar met een hoger of lager percentage.