Loonkostensubsidie én premiekorting per 2016

22 juli 2015 | Door redactie

Vanaf 2016 kan uw onderneming voor een werknemer die in de doelgroep van de banenafspraak valt en niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen, mogelijk niet alleen loonkostensubsidie krijgen, maar tegelijkertijd ook een premiekorting toepassen.

Als uw onderneming een werknemer in dienst neemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kunt u voor hem loonkostensubsidie krijgen. U betaalt hem dan een normaal loon. Voor het gat tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon ontvangt u subsidie van UWV. Voor het (eventuele) verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon draait uw onderneming zelf op.

Nu nog geen subsidie en bonus tegelijk

Op dit moment mag uw onderneming voor werknemers met loonkostensubsidie geen premiekorting toepassen, maar daar komt per 2016 waarschijnlijk verandering in. Per werknemer zonder loonkostensubsidie mag u nu nog gedurende drie jaar maximaal € 7.000 premiekorting toepassen. Voor Wajongers met loondispensatie is dit € 3.500. U kon in het nieuwsartikel ‘Mobiliteitsbonus voor Wajongers fors omlaag’ al lezen dat de mogelijk bonus verlaagd wordt naar maximaal € 1.800 en dat de doelgroep groter wordt.

Vanaf 2016 regelingen wel combineren

Nieuw is dus ook dat u loonkostensubsidie en mobiliteitsbonus straks mag combineren. Uw onderneming krijgt dan dus maximaal € 1.800 mobiliteitsbonus per werknemer gedurende maximaal drie jaar én het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.
Hierbij gaat het overigens alleen om de doelgroep van de banenafspraak: het wetsvoorstel zegt niets over de toekomst van de premiekorting voor oudere en jongere uitkeringsgerechtigden.