Loonkostensubsidie niet voor iedereen mogelijk

5 februari 2014 | Door redactie

U kunt straks alleen loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers met een beperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Dit blijkt uit het nader verslag bij de Participatiewet. Mensen die meer dan het WML kunnen verdienen, mag u ook niet meetellen voor de baanafspraken uit het sociaal akkoord.

Alleen voor medewerkers die niet in staat zijn om zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen, kunt u loonkostensubsidie krijgen als de Participatiewet wordt ingevoerd. Dit blijkt uit de nota naar aanleiding van het nader verslag bij de Invoeringswet Participatiewet (pdf) van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Medewerkers die wel 100% van het WML kunnen verdienen maar daarbij ondersteuning nodig hebben (bijvoorbeeld in de vorm van werkplekaanpassingen, proefplaatsing of de no-riskpolis) mag u ook niet meetellen om aan de baanafspraken te voldoen. In het sociaal akkoord hebben werkgevers eerder afgesproken dat er in 2025 125.000 extra banen moeten zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Doelgroepen voor baanafspraken in Participatiewet

De volgende groepen mag u straks meetellen om te voldoen aan de baanafspraken en het quotum uit de Quotumwet:

  • mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen;
  • Wajongers;
  • WSW’ers die begeleid werken en mensen met een WSW-indicatie die op de wachtlijst staan.

Loonkostensubsidie compenseert verminderd arbeidsvermogen

De loonkostensubsidie die u straks bij de gemeente kunt aanvragen, compenseert u voor het feit dat de medewerker verminderd arbeidsvermogen heeft. De subsidie bedraagt het verschil tussen de loonwaarde van de medewerker en het minimumloon. Voor het (eventuele) deel van de loonkosten boven het minimumloon krijgt u geen subsidie.
Het wetsvoorstel is overigens nog niet definitief en moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de Participatiewet of over loonkostensubsidie, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!