Menukaart cofinanciering sectorplannen bekend

2 september 2013 | Door redactie

De instructies voor de aanvraag van subsidie voor cofinanciering van sectorplannen zijn bekend. Samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, vakbonden en O&O-fondsen kunnen in de zogenoemde menukaart voorbeelden vinden van plannen waarvoor ze subsidie kunnen aanvragen.

In het bericht ‘Subsidie voor sectorplannen vanaf 1 oktober’ heeft u kunnen lezen dat sectoren in aanmerking kunnen komen voor subsidie als ze maatregelen nemen om bijvoorbeeld vakmensen te behouden of te scholen. Via een sectorplan kan uw organisatie geld krijgen om bijvoorbeeld scholing aan te bieden aan het personeel. Voor de cofinanciering van sectorplannen geldt dat de maximale bijdrage van de overheid 50% bedraagt van de kosten (per maatregel). Sectoren kunnen maximaal twee jaar lang subsidie krijgen.

Maatregelen voor subsidieaanvraag

In de ‘Menukaart’ cofinanciering maatregelen in sectorplannen (pdf) staan de volgende voorbeelden van maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 • algemene scholing gericht op een andere functie binnen of buiten de sector;
 • sollicitatietraining, loopbaancheck of -advies, EVC-trajecten;
 • maatregelen om het voor werknemers gemakkelijker te maken om van baan te wisselen;
 • de oprichting van een fonds waardoor werknemers een persoonlijk werk-naar-werkbudget krijgen of de oprichting van een transfercentrum dat de werknemers daarbij begeleidt;
 • de oprichting van personeelpoules om bij een sterke daling of stijging in de personeelsbehoefte vakkrachten aan het werk te houden;
 • coaching van jongeren/stagiairs door ouderen;
 • scholing van ouderen en het extra in dienst nemen van jongeren of stagiairs;
 • het in dienst nemen van 55-plussers en (langdurig) werkloze jongeren;
 • het aanbieden van stageplekken en leerwerkplekken voor jongeren;
 • een gezondheidscheck of gezondheidsmanagement;
 • onderzoek, experimenten of voorlichting om bepaalde knelpunten in de sector aan te pakken.

Sectoren kunnen subsidie vanaf 1 oktober aanvragen

De lijst met maatregelen in de menukaart bestaat uit voorbeelden en is niet uitputtend. Als een sector een maatregel kiest die niet in de menukaart staat, is het advies om een maatregel te kiezen die lijkt op de maatregelen die wel in de lijst staan, anders bestaat de mogelijkheid dat de aanvraag wordt afgewezen. De subsidie kan vanaf 1 oktober 2013 worden aangevraagd.