Minimumeisen voor loonwaarde Participatiewet

18 juni 2014 | Door redactie

Er komen landelijke minimumregels voor het bepalen van de loonwaarde van werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De hoogte van de loonkostensubsidie die uw organisatie in de toekomst op grond van de Participatiewet kan krijgen, hangt af van deze loonwaarde.

Uw organisatie kan per 2015 een loonkostensubsidie krijgen voor arbeidsgehandicapte werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. De hoogte van die loonkostensubsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer onlangs via de memorie van antwoord bij de Participatiewet (pdf) laten weten dat er landelijke minimumregels komen voor het vaststellen van deze loonwaarde.

Gemeente moet voldoen aan minimumeisen

De begeleiding naar werk van de doelgroep van de Participatiewet is vanaf januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen hoe die loonwaarde vastgesteld moet worden. Er komt binnenkort wel een algemene maatregel van bestuur (amvb) met minimumeisen aan deze loonwaardebepaling. Deze minimumeisen moeten ervoor zorgen dat de bepaling zorgvuldig en objectief gebeurt. Zo staat er in de amvb onder andere dat de loonwaardebepaling op de werkplek moet plaatsvinden en dat er ruimte moet zijn voor inbreng van de werkgever.

Tijdelijke regeling voor regionale afspraken

Naast de amvb zal de staatssecretaris ook met een tijdelijke ministeriële regeling komen die ervoor moet zorgen dat op regionaal niveau aanvullende afspraken gemaakt worden over de loonwaardebepaling. De regionale werkbedrijven moeten die afspraken uiteindelijk maken, maar die zijn nog niet allemaal op 1 januari 2015 operationeel. Voorlopig geldt dan ook de landelijke regeling.