Nederland haalt fors bedrag uit Horizon 2020

29 april 2016 | Door redactie

Tussen 2014 en 2020 stelt de Europese Commissie € 70 miljard beschikbaar via het programma Horizon 2020 voor innovatieve ideeën. Nederland maakt veel gebruik van deze financiering: nu al is er voor meer dan € 1 miljard in Nederlands onderzoek gefinancierd.

De doelstelling van de Europese Unie met Horizon 2020 is om de concurrentiekracht van Europa te versterken door innovatie en wetenschap te stimuleren. Het programma Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). U kunt deze subsidie aanvragen (tool) als u financiering zoekt voor een innovatief project, als u onderzoekers wilt behouden of aantrekken, als u uw internationale netwerk wilt vergroten of als u nieuwe kennis en expertise wilt opdoen. Organisaties en ondernemingen die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband, maar ook individuele onderzoekers komen voor de subsidie in aanmerking. Horizon 2020 richt zich onder andere op Research & Development, waarvoor juist de steun van de Nederlandse overheid verminderde.

Deelname van mkb aan Horizon 2020 vertoont stijgende lijn

Nederlandse organisaties wisten KP7 ook al goed te vinden met een retourpercentage van 7,4%, maar bij Horizon 2020 ligt Nederland nu al ruim boven de gestelde ambitie van 7%. Een ander verschil met KP7 is dat er een duidelijke stijging is te zien van de deelname door het mkb: van 15% bij KP7 naar 22% bij Horizon 2020. Deze stijging is onder andere te danken aan ‘Horizon 2020-instrumenten’ die specifiek op het mkb gericht zijn als duwtje in de rug naar de Europese markt. Een andere stimulans is de ondersteuning bij een aanvraag door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wetenschappers krijgen hulp bij het schrijven van een voorstel voor het beurzenprogramma European Research Council, dat al in de eerste twee jaar één van de succesvolle onderdelen van Horizon 2020 gebleken is.