Nederlandse mkb tot dusver zeer gebaat bij Horizon 2020

Tussen 2014 en 2020 stelt de Europese Commissie € 70 miljard beschikbaar via het programma Horizon 2020 voor innovatieve ideeën. Nederland maakt veel gebruik van deze financiering: nu al is er voor meer dan € 3 miljard in Nederlands onderzoek gefinancierd.

15 januari 2019 | Door redactie

De doelstelling van de Europese Unie met Horizon 2020 is om de concurrentiekracht van Europa te versterken door innovatie en wetenschap te stimuleren en is ook voor Nederland succesvol gebleken. Nederland neemt de zesde plaats in van de EU-lidstaten die de meeste gelden uit Horizon 2020 ontvangen. Nederlandse organisaties krijgen gezamenlijk ongeveer € 750 miljoen per jaar aan ondersteuning uit Horizon 2020. De grootste categorieën waarover het bedrag van € 3 miljard is verdeeld zijn:

  • Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra: in totaal ruim € 1,5 miljard (50,6%);
  • Nederlandse ondernemingen: in totaal € 781 miljoen (25,8%);
  • onderzoeksinstellingen: ruim € 535 miljoen (bijna 18%).

Ook mkb-organisaties dingen goed mee in deze subsidie. Tot nu toe hebben 1.151 unieke Nederlandse organisaties met succes deelgenomen aan Horizon 2020, waarvan 930 binnen het mkb vallen.

Horizon 2020 is er voor onderzoek in individueel en georganiseerd verband

Het programma Horizon 2020 biedt sinds 2014 financiële ondersteuning aan organisaties of kennis- en onderzoeksinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Het programma Horizon 2020 is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). U kunt deze subsidie aanvragen (tool) als u financiering zoekt voor een innovatief project, als u onderzoekers wilt behouden of aantrekken, als u uw internationale netwerk wilt vergroten of als u nieuwe kennis en expertise wilt opdoen. Organisaties en ondernemingen die actief zijn in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband, maar ook individuele onderzoekers komen voor de subsidie in aanmerking.