Nieuw formulier voor loonaanvulling Wajonger

15 oktober 2013 | Door redactie

Het formulier waarmee uw werkgever loondispensatie aanvraagt voor een Wajonger is gewijzigd. Gebruik voor een nieuwe aanvraag het nieuwe formulier. Oude formulieren worden namelijk na 15 oktober 2013 niet meer in behandeling genomen door UWV.

Als er in uw organisatie een werknemer met een Wajong-uitkering werkt, mag uw werkgever mogelijk (tijdelijk) minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dit is toegestaan als een werknemer minder productief is dan zijn collega zonder arbeidsbeperking die hetzelfde werk doet. U kunt loondispensatie aanvragen via het formulier van UWV.

Arbeidsdeskundige beoordeelt productiviteit Wajonger

Bij loondispensatie vult UWV het loon van de Wajonger aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij uw organisatie ging werken. Uw werkgever kan zes maanden tot vijf jaar loondispensatie krijgen. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of de werknemer inderdaad minder presteert door zijn ziekte of handicap en stelt vast hoeveel loon uw werkgever minimaal moet betalen. Sinds juli 2013 werkt UWV met een nieuwe methode. Om die reden is ook het formulier aangepast.