Nieuw subsidieloket Invest-NL start per 2018

21 september 2017 | Door redactie

Veel subsidieaanvragen verlopen volgens de Prinsjesdagplannen per 2018 via een nieuw loket: de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL. Dit nieuw op te richten loket zorgt ervoor dat het aanvragen van subsidie voor ondernemers toegankelijker en efficiënter verloopt. Dit staat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

De overheid richt Invest-NL op om investeringen te stimuleren op terreinen waar ondernemers nu vaak kansen laten liggen. Bij Invest-NL kunnen ondernemers terecht bij één loket voor:

Wetsvoorstel in het voorjaar van 2018

De bovenstaande verandering betekent ook dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn taken op deze gebieden overdraagt aan Invest-NL. Het wettelijke kader dat daarvoor nodig is, moet de overheid nog opstellen. Er wordt toegewerkt naar indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018. Snel daarna kan de formele oprichting plaatsvinden. Het kabinet streeft er echter naar om Invest-NL op 1 januari 2018 al operationeel te laten zijn.