Nieuwe aanvraagperiode energiesubsidie

27 juni 2015 | Door redactie

Op 1 juli 2015 opent de tweede periode waarin u energiesubsidies kunt aanvragen. Het is belangrijk dat u uw aanvraag deze zomer indient, want medio september sluit de aanvraagperiode van veel van deze regelingen.

In het bericht ‘Vraag op tijd de energiesubsidie aan’ kon u lezen dat het ministerie van Economische Zaken een nieuw subsidiebedrag heeft gereserveerd voor energie-innovatieprojecten. De totale subsidiepot is onderverdeeld in delen (tranches). Op 2 juni 2015 sloot de aanvraagperiode van de regelingen van de eerste tranche. Mocht deze datum voor u niet haalbaar zijn geweest, dan kunt u binnenkort uw aanvraag indienen gedurende de tweede aanvraagperiode. Bij de meeste regelingen opent die op 1 juli 2015.

De subsidies zijn onderverdeeld op basis van thema

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het bedrag dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor energiesubsidies onderverdeeld naar thema en ondergebracht in projecten. In de onderstaande tabel vindt u terug voor welke projecten u per 1 juli 2015 een subsidieaanvraag kunt indienen. Het thema energiebesparing valt onder het project Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO). In de tabel vindt u terug welke subsidies u binnen dit project voor energiebesparing kunt aanvragen.

 2015-06-25 - Energiesubsidies.PNG