Nieuwe subsidieregeling praktijkleren op komst

6 juni 2013 | Door redactie

De afdrachtvermindering onderwijs vervalt per 1 januari 2014. De regeling bleek te duur voor de overheid. Dat betekent overigens niet dat uw onderneming helemaal geen subsidie meer kan krijgen voor de scholing van werknemers. Een nieuwe, afgeslankte subsidieregeling gaat namelijk de afdrachtvermindering onderwijs vervangen.

Door gebruik te maken van de afdrachtvermindering onderwijs kunt u korting krijgen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf 1 januari aanstaande is die mogelijkheid dus van de baan. Het kabinet introduceert wel een nieuwe subsidie om werkgevers fiscaal te stimuleren om leer-werkplaatsen aan te bieden. De regels worden een stuk eenvoudiger en minder mensen komen voor subsidie in aanmerking. De regering maakt de precieze voorwaarden voor de regeling uiterlijk 1 november 2013 bekend.

Subsidie voor leer-werkmogelijkheden

De nieuwe regeling is bedoeld voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt of richt zich op werknemers in sectoren waarin personeelstekorten worden verwacht of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie. Het gaat om de volgende leer-werkmogelijkheden:

  • mensen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo-studenten die een combinatie van leren en werken doen in de techniek (inclusief de agrarisch-technische sector agro);
  • werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO;
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO, met een loon dat overeenkomt met dat van een promovendus. Deze werknemers moeten promotieonderzoek doen op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit die over de begeleiding van het promotieonderzoek van de werknemer gaat.