Nog langer subsidie voor een veiligheidsscan

9 november 2011 | Door redactie

De regeling Veiligheid kleine bedrijven (VKB) zal ook in 2012 en 2013 gaan gelden. De overheid zal in die jaren ook financiële ondersteuning aan uw onderneming geven voor het uitvoeren van een veiligheidsscan en het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen.

Het kabinet vindt het erg belangrijk dat ondernemingen goede maatregelen nemen tegen fraude of criminaliteit. Kleine ondernemingen kunnen dan ook een subsidie krijgen voor het uitvoeren van zo’n veiligheidsscan en het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen. Er is sprake van een klein onderneming als u maximaal vijf vestigingen heeft en maximaal tien fulltime werknemers per vestiging in dienst heeft. Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u een subsidie aanvragen.

Verzoek indienen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u een verzoek indienen bij Agentschap NL. De overheid geeft dan een subsidie van maximaal 50% van de gemaakte kosten tot een bedrag van maximaal € 1.000 in totaal. Voor beide jaren is er een budget beschikbaar van € 5 miljoen. De overheid zal de subsidieregeling stopzetten als het budget is overschreden. Voor 2011 is het al niet meer mogelijk om van deze regeling gebruik te maken. In 2012 kan uw onderneming weer een verzoek indienen.