Offline WBSO-aanvraag per 2018 niet meer mogelijk

27 juli 2017 | Door redactie

Organisaties kunnen een subsidieaanvraag voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) op twee manieren indienen: via het online aanvraagprogramma of offline via een te downloaden programma. Dit laatste programma stopt, zo blijkt uit recente plannen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

RVO.nl gaat haar plan om het offline WBSO-aanvraagproces te stoppen deze zomer verder uitwerken. Zij gaat hierbij uit van een wijzigingsdatum van 1 januari 2018. In augustus 2017 zal duidelijk worden of deze datum haalbaar is. Het stopzetten van het offline aanvraagproces is volgens RVO.nl nodig omdat het is verouderd en alleen werkt op Microsoft Windows. Daarnaast werkt het huidige invulformulier niet goed, want klant(contact)gegevens worden niet automatisch ingevuld.

Gebruik een nieuw formulier

Ondanks het plan om het offline WBSO-programma (tool) per 2018 stop te zetten, kunnen organisaties de WBSO-aanvraag vanaf 2018 nog wel offline voorbereiden met een projectformulier. Dit formulier heeft een pdf-formaat. Nieuw ingevulde formulieren kunnen organisaties importeren in het online aanvraagprogramma.