Openstelling najaarsronde SDE+ nadert met rasse schreden

7 september 2018 | Door redactie

Als het goed is staat 2 oktober rood omcirkeld op uw subsidiekalender: op die eerste dinsdag in oktober staat de najaarsronde van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie SDE+ vanaf 9.00 uur open. Als u een subsidieaanvraag wilt indienen, begin dan op tijd. Want bij succesvol subsidie aanvragen komt het nodige kijken.

Heeft uw organisatie plannen om in 2018 in zonnepanelen, windmolens of andere duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). U kunt nu al uw subsidieaanvraag (tool) in concept klaarzetten in het eLoket op RVO.nl. De ronde sluit op 8 november om 17.00 uur. 

Budget voorjaarsronde niet opgebruikt

Voor het najaar van 2018 is het budget ook weer vastgesteld op € 6 miljard, alhoewel de € 6 miljard uit de voorjaarsronde niet compleet gebruikt is. Er is voor  € 5,3 miljard budget aangevraagd, waardoor in elk geval € 0,7 miljard blijft liggen. Dit bedrag zal nog oplopen als gevolg van de afwijzing van aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen. Het niet uitputten van het beschikbare budget van de voorjaarsronde heeft geen effect op de begrotingsruimte in 2018, maar wel op de beschikbare kasruimte in de komende 15 tot 20 jaar. De middelen blijven beschikbaar voor de energietransitie.

Meekijken wat er met SDE+ wordt gerealiseerd

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, of de productie-installatie in gebruik te nemen. Hoe het er voorstaat met de projecten is zowel af te leiden uit de brief (pdf) aan de Tweede Kamer van minister Wiebes van Economische zaken en klimaat, als uit de nieuwe interactieve SDE-viewer. Daar zijn gegevens te vinden over (de voortgang van) projecten die met SDE+ zijn gefinancierd

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Actuele informatie over de openstellingsronde SDE+ najaar 2018, die in een aantal fases verloopt, en het eLoket vindt u via SDE.