Participatiewet geldt voor nieuwe werknemers

9 januari 2013 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om gemeenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op de invoering van de Participatiewet.

Zoals u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Inhaalslag arbeidsgehandicapten in 2014’ gaat per 1 januari 2014 de Participatiewet in. Daarmee is per 1 januari 2014 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet meer toegankelijk voor nieuwe werknemers en de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De arbeidskrachten die niet langer onder Wsw of de Wajong vallen, kunnen een beroep doen op de gemeente.

Geen herkeuring voor Wajongers

Om gemeenten meer tijd te geven werk te organiseren voor de specifieke doelgroepen, stelt staatssecretaris Klijnsma voor om de huidige Wajongers niet te herkeuren en hun uitkering niet te verlagen. Ook voor arbeidskrachten die nu al met een Wsw-indicatie werkzaam zijn in de sociale werkvoorzieningensector verandert er als gevolg van de Participatiewet niets. Zij houden dezelfde rechten en plichten. Daarnaast ontvangen de gemeenten de komende jaren meer subsidie dan eerder gepland voor het plaatsen van Wajongers en Wsw’ers.

Mobiliteitsbonus voor arbeidsgehandicapten

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat ook arbeidskrachten met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Organisaties met 25 of meer werknemers zijn op termijn namelijk verplicht 5% medewerkers met een beperking in dienst te hebben. Organisaties die arbeidskrachten met een beperking in dienst nemen, komen in aanmerking voor een mobiliteitsbonus.