Regeling voor aanvulling inkomen arbeidsbeperkten

15 december 2017 | Door redactie

Werken moet lonend worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een regeling waarbij het inkomen wordt aangevuld tot minimumloon.

De plannen van het kabinet om de loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie stuiten op veel kritiek. Loondispensatie betekent dat werkgevers arbeidsbeperkte werknemers niet langer het volledige wettelijk minimumloon uitbetalen en gecompenseerd worden met een subsidie, maar dat ze de werknemer direct een lager loon betalen. De gemeente moet de werknemer een aanvulling op dat lage loon geven. De staatssecretaris wil een regeling die zorgt dat werken lonend is voor arbeidsbeperkten. Zij gaat hierover afspraken maken met gemeenten, werkgevers, vakbonden en andere betrokkenen.

Aanvulling tot minimumloon per gewerkt uur

De regeling moet in ieder geval de volgende randvoorwaarden bevatten:

  • Het inkomen van mensen die gaan werken met een loonaanvulling moet hoger zijn dan wat zij aan uitkering zouden krijgen zonder werk. Ook moet het inkomen meestijgen als mensen meer uren gaan werken. Het doel is dat mensen met een arbeidsbeperking een aanvulling krijgen tot het niveau van het minimumloon per gewerkt uur.
  • De regeling moet aansluiten op de bestaande regelingen voor loondispensatie in de Wajong en de loonkostensubsidie in de Participatiewet. Dit moet het voor werkgevers eenvoudig maken om de regeling toe te passen.