Regionaal investeringsfonds mbo van start

5 mei 2014 | Door redactie

Het Regionaal investeringsfonds mbo is op 23 april officieel van start gegaan. Met deze subsidieregeling stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2014 tot en met 2017 in totaal € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor een intensievere publiek-private samenwerking in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het Regionaal investeringsfonds mbo (pdf) moet het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs intensiever met elkaar laten samenwerken. Opleidingsinstituten waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste apparatuur hebben meestal niet genoeg middelen om die apparatuur aan te schaffen. Bedrijven beschikken vaak wel over die apparatuur. Door meer samen te werken, kunnen mbo-studenten toch leren werken met de nieuwste apparatuur en technieken. Het investeringsfonds mbo moet er verder voor zorgen dat mbo-instellingen hun opleidingenaanbod beter afstemmen op de wensen van werkgevers.

Subsidie gezamenlijk aanvragen

Mbo-instellingen, werkgevers en regionale overheden kunnen samen een aanvraag indienen voor subsidie uit het Regionaal investeringsfonds mbo. Een aanvraag moet bestaan uit een regionale visie, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingswerkingsovereenkomst. Per aanvraag is een subsidiebedrag mogelijk van minimaal € 200.000 en maximaal € 2 miljoen voor een periode van vier jaar. Regionale overheid en bedrijfsleven moeten zelf ook een financiële bijdrage leveren van twee derde deel.

Voorregistratie voor subsidie bij DUO

DUO en het Platform Bèta Techniek bieden hulp bij het indienen van de subsidieaanvraag. Partijen die het voornemen hebben om subsidie aan te vragen, kunnen zich daarom het beste vooraf registreren bij DUO. DUO helpt bij de aanvraag en ondersteunt de samenwerkende partijen vervolgens bij het opzetten van de publiek-private samenwerking.