Scholingsvouchers voor oudere werklozen

20 september 2013 | Door redactie

UWV heeft een actieplan gemaakt om de werkloosheid onder ouderen tegen te gaan. Eén van de voorstellen is om een subsidieregeling voor 55-plussers in het leven te roepen. Ouderen kunnen dan zelf of via de werkgever een aanvraag indienen voor de vergoeding van scholingskosten. Dit is op Prinsjesdag bekend geworden.

Voor werkloze 55-plussers is het vaak lastiger om aan een nieuwe baan te komen dan jongere werknemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft daarom aan UWV gevraagd om een plan op te stellen om de werkloosheid onder ouderen tegen te gaan. Eén van de maatregelen uit het voorstel ‘Succesvol naar werk’ is dat er een subsidieregeling komt voor 55-plussers. Hiermee kan de 55-plusser zelf of via de werkgever een aanvraag indienen voor de vergoeding van scholingskosten. Ook krijgen bemiddelaars een vergoeding toegekend als zij oudere werklozen aan een (duurzame) nieuwe baan helpen.

Sollicitatieavonden en netwerkbijeenkomsten voor ouderen

Andere maatregelen uit het actieplan zijn het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiedagen voor ouderen. Eerder werd al bekend dat UWV op initiatief van minister Asscher speciale sollicitatieavonden voor oudere werklozen organiseert. UWV heeft van het ministerie van SZW een bedrag van in totaal € 67 miljoen gekregen om in overleg met sociale partners maatregelen te treffen om oudere werklozen aan het werk te helpen. Voor de subsidieregeling trekt het kabinet voor de periode 2013-2016 een bedrag van € 28 miljoen uit.