S&O eerder van toepassing op uw bv

18 september 2013 | Door redactie

Uw bv kan mogelijk profiteren van de volgende maatregel: de eerste schijf van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering bedraagt in 2014 € 756 miljoen. Dit blijkt uit het Belastingplan 2014.

De ondersteuningsmaatregel van de overheid is vooral bedoeld om mkb-ondernemingen een hart onder de riem te steken. Door het verlengen van de eerste schijf is de afdrachtvermindering namelijk op een groter deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk van toepassing. Uit een eerdere evaluatie bleek al dat het verlengen van de eerste schijf in 2009 en 2010 ondernemers tot meer speur- en ontwikkelingswerk heeft aangezet. Het tarief in de eerste schijf wordt wel verlaagd van 38% naar 35%.

Budget RDA naar S&O-afdrachtvermindering

Om onder meer het verlengen van de eerste schijf en het verlagen van het tarief in die eerste schijf mogelijk te maken, wordt structureel € 60 miljoen van het budget van de Research en Development Aftrek (RDA) naar het budget van de S&O-afdrachtvermindering overgeheveld.