S&O-verklaring overdragen is nu mogelijk

6 februari 2017 | Door redactie

Sinds 1 januari 2017 kunnen organisaties de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere organisatie. Dit is mogelijk dankzij een nieuwe beleidsregel die is opgesteld door minister Kamp van Economische Zaken, maar dit vereist wel een administratieve voorbereiding.

Met de S&O-verklaring kan een S&O-inhoudingsplichtige in het kalenderjaar 2017 via de aangifte loonheffingen weer een deel van de kosten voor speur- en ontwikkelingswerk compenseren. Aanvragen om toepassing van de S&O-afdrachtvermindering kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend met een maximum van drie per kalenderjaar. Door deze limiet kan het voorkomen dat een S&O-verklaring (tool) als gevolg van organisatorische wijzigingen, achteraf gezien door de verkeerde organisatie is aangevraagd. Maar u kunt de S&O-verklaring nog wel overdragen aan een andere organisatie. In de beleidsregels die voor deze overdrachten zijn opgesteld, is vastgelegd dat de overnemende S&O-inhoudingsplichtige een omzettingsverzoek moet indienen bij het ministerie van Economische Zaken. De minister beslist binnen acht weken na ontvangst van het omzettingsverzoek.

Voorwaarden om de S&O-verklaring over te mogen dragen

De minister keurt een omzettingsverzoek onder andere goed als:

  • er sinds het tijdstip van afgifte van de S&O-verklaring niet meer dan vijf jaren zijn verstreken;
  • de S&O-verklaring betrekking heeft op een periode die valt binnen het kalenderjaar 2016 of een later kalenderjaar;
  • er sprake is van een fusie of splitsing;
  • de overnemende S&O-inhoudingsplichtige geen S&O-verklaringen heeft ontvangen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde periode als het omzettingsverzoek;
  • de overnemende S&O-inhoudingsplichtige kan aantonen dat deze organisatie de speur- en ontwikkelingswerkzaamheden heeft verricht en, indien van toepassing, kosten en uitgaven heeft gemaakt voor zaken waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven.

Stel uw vraag over de S&O-verklaring aan de adviesdesk

Op Rendement.nl vindt u veel informatie over de Afdrachtvermindering S&O. Voor meer informatie over deze regeling kunt u onder andere de onderstaande tools raadplegen:

Mochten bovenstaande links uw vraag over de S&O-verklaring niet beantwoorden, stel dan vandaag nog uw vraag aan één van onze adviseurs van de adviesdesk.