Stortvloed aan SDE + subsidieaanvragen

24 november 2017 | Door redactie

Energieproducenten hebben in de tweede openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nu druk bezig de aanvragen inhoudelijk te beoordelen.

De overheid stelt € 6 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen die duurzame energie produceren. In de tweede openstelling van 3 tot en met 26 oktober van dit jaar heeft RVO 5.783 subsidieaanvragen ontvangen voor een budget van ruim € 9,9 miljard. Naar verwachting zullen de inhoudelijke beoordelingen in februari zijn afgerond. Een beoordeling leidt tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking.

Subsidie op basis van technologieneutraliteit

De daadwerkelijke hoogte van de uit te geven subsidies is afhankelijk van de marktwaarde van de geleverde energie en de energieproductie van projecten. Er is het meest subsidie (tool) aangevraagd door producenten van Zon-PV installaties (5.456 aanvragen). De overheid maakt bij het geven van subsidie geen onderscheid op basis van technologie. Concurrentie vindt plaats op basis van kostprijs. De najaarsronde SDE+ 2017 was in drie fases opengesteld waarbij eerst de categorieën met een lage kostprijs in aanmerking komen voor subsidie.