Subsidie bij reorganisatie ICT-bedrijf

5 juni 2013 | Door redactie

Door de toenemende globalisatie kunnen sommige ICT-bedrijven maar moeilijk het hoofd boven water houden. Bedrijven die als gevolg hiervan moeten reorganiseren, kunnen soms een subsidie krijgen om werknemers te helpen bij het vinden van nieuw werk. Stichting Ca-ICT zoekt bedrijven in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg om een gezamenlijke subsidieaanvraag te doen.

Als bedrijven vanwege globalisatie medewerkers moeten ontslaan, kunnen zij onder voorwaarden aanspraak maken op een subsidie uit het Europese Globaliseringsfonds (EGF). Zo’n subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten om werknemers te helpen aan een nieuwe baan. Het gaat bijvoorbeeld om scholingskosten, kosten voor outplacement of voor het opzetten van een eigen bedrijf.

Voorwaarden EGF-subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van minstens 500 ontslagen werknemers in een bedrijf of sector. Daarom zoekt Stichting CA-ICT naar ICT-bedrijven die moeten reorganiseren en waarbij werknemers op straat komen te staan. Meer specifiek zoekt de stichting naar ICT-bedrijven in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Valt uw organisatie niet onder deze doelgroep? Als uw bedrijf binnen de ICT-sector valt, kunt u wellicht aanspraak maken op een andere subsidie. CA-ICT heeft hiervoor de Subsidiegids 2013-2014 (pdf) samengesteld.