Subsidie om geweld in de zorg aan te pakken

30 juli 2012 | Door redactie

Werknemers in de zorg hebben steeds vaker te maken met agressie en geweld. Om het geweld tegen te gaan kunt u als bestuurder van een zorginstelling met ingang van 1 september 2012 subsidie aanvragen bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) om af te rekenen met het geweld. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000.

De subsidie om geweld in de zorg tegen te gaan is een initiatief van de sociale partners in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie. Instellingen kunnen de subsidie gebruiken om bijvoorbeeld externe deskundigen in te schakelen en zo hun beleid om de bestrijding van agressie en geweld op de werkvloer kracht bij te zetten. De regeling maakt deel uit van het actieplan 'Veilig werken in de zorg' en geldt voor de periode 2012-2015. 

Organisaties moeten reglement opstellen

In het bericht ‘Kom in actie tegen agressie op de werkvloer las u eerder al dat veel organisaties wordt geadviseerd gedragsregels of een huishoudelijk reglement op te stellen om geweld op de werkvloer te bestrijden. De inspectie SZW ziet toe op naleving ervan en voert controles uit. Als het reglement niet wordt nageleefd, volgt mogelijk een boete.