Subsidie om te investeren in gezond personeel

23 juli 2015 | Door redactie

Voor een speciaal project om de werknemers gezond aan het werk te houden of ze om te scholen, kan uw organisatie in aanmerking komen voor maximaal € 10.000 subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie bedraagt de helft van de kosten van zo’n project om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen; zelf betaalt uw organisatie de andere helft.

De subsidie van het Europees Sociaal Fonds is onder andere bedoeld om werknemers te helpen om gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten omscholen. Minister Asscher liet onlangs via de Kamerbrief voortgang programma Duurzame Inzetbaarheid (pdf) aan de Tweede Kamer weten dat dit jaar hiervoor – net als vorig jaar – weer € 22 miljoen beschikbaar wordt gesteld.

Aanmelden voor subsidie vanaf 19 oktober 2015

Een organisatie die de subsidie aanvraagt, krijgt maximaal de helft van de projectkosten vergoed. De andere helft moet de organisatie zelf inleggen. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. In 2014 hebben 2.000 organisaties deelgenomen aan de subsidieregeling. De aanmelding voor de subsidie is geopend van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Daarvoor kunt u straks terecht op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen.

Project om duurzame inzetbaarheid te verhogen

Het is belangrijk dat uw organisatie zich nu al bezighoudt met de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zullen werknemers steeds langer moeten doorwerken en door de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt moeten zij zich ook snel kunnen aanpassen. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, wordt de kans groter dat werknemers met plezier en in goede gezondheid aan het werk blijven. U kunt de werkgever wijzen op de ESF-subsidie en – eventueel samen met de OR – een voorstel doen voor een project om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.