Subsidie voor flexibel hoger onderwijs

24 juni 2015 | Door redactie

Werknemers binnen uw organisatie kunnen straks het volgen van hoger onderwijs makkelijker combineren met hun werk. Er komt namelijk een subsidieregeling die instellingen ondersteunt in het aanbieden van flexibel deeltijd en duaal onderwijs voor volwassenen. U kunt als opleidingsverantwoordelijke tot 20 juli uw mening geven over de inhoud van deze subsidieregeling.

In het kader van een leven lang leren wil het kabinet werknemers stimuleren om hun kennis op peil te houden. Dit kan onder andere door het volgen van hoger onderwijs. Maar dat is soms lastig te combineren met werk en privé. Daarom wil het ministerie van Onderwijs door middel van de subsidieregeling flexibel hoger onderwijs volwassen (pdf) ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod van hogescholen en universiteiten beter gaat aansluiten op volwassenen. Zo kunnen werknemers makkelijker naast hun werk en gezinsleven een diploma behalen. Dat is weer gunstig voor de kwaliteit van uw personeelsbestand. 

Subsidieregeling is open ter consultatie

Het ministerie stelt tot en met 2020 € 25 miljoen beschikbaar aan projecten van hogescholen en universiteiten, die gericht zijn op het flexibel inrichten van deeltijd en duaal hoger onderwijs voor volwassenen. Denk aan de ontwikkeling van methoden en instrumenten voor flexibele opleidingstrajecten, voor werkplekleren en voor online leren. De subsidieregeling is tot 20 juli open ter consultatie. Op basis van de reacties wordt de regeling mogelijk aangescherpt. De subsidieregeling moet 1 januari 2016 ingaan.