Subsidie voor in dienst nemen werkloze 55+

9 oktober 2013 | Door redactie

Heeft uw onderneming een werkzoekende in dienst genomen die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering, dan kunt u voor hem subsidie aanvragen voor scholing. Als voorwaarde geldt wel dat de werkzoekende minimaal drie maanden een WW-uitkering moet hebben gehad.

De subsidie voor het in dienst nemen van werkzoekenden van 55 jaar of ouder kan uw onderneming aanvragen met een scholingsvoucher. Deze heeft een waarde van maximaal € 750 inclusief BTW. U heeft tot en met 30 september 2015 de tijd om een scholingsvoucher aan te vragen.

Geen scholingsvoucher voor elke willekeurige opleiding

Het is niet mogelijk voor elke willekeurige opleiding een scholingsvoucher aan te vragen. Er gelden namelijk een aantal voorwaarden:

 • De opleiding duurt maximaal 1 jaar.
 • De werknemer krijgt een erkend diploma of certificaat.
 • De werknemer moet een getekend arbeidscontract hebben.
 • De werknemer moet minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering kreeg in dienst zijn bij uw onderneming, met een minimum van 12 uur en voor ten minste drie maanden.
 • Per werknemer is maar één aanvraag mogelijk.
 • Zowel uw onderneming als de werknemer zelf kan de scholingsvoucher aanvragen.

Subsidie voor succesvol begeleiden naar een baan

Uitzend- en integratiebureau’s kunnen een plaatsingsfee aanvragen voor het succesvol begeleiden naar een baan van werkzoekende 55-plussers. Deze plaatsingsfee kunt u pas na drie maanden aanvragen. Hoe hoog de subsidie is, hangt af van de duur van het dienstverband. Ook hier gelden een aantal voorwaarden:

 • Uw onderneming heeft de werkzoekende begeleid naar een baan.
 • De eerste werkdag was op of na de eerste dag waarop de regeling is ingegaan.
 • De werkzoekende is 55 jaar of ouder op de eerste dag van zijn WW-uitkering.
 • De werkzoekende heeft minimaal drie maanden een WW-uitkering gehad op de dag dat hij bij uw ondernemingaan de slag gaat.
 • De werknemer moet minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering kreeg in dienst zijn bij uw onderneming. Met een minimum van 12 uur en voor ten minste drie maanden.
 • De werkzoekende heeft in iedere maand gewerkt.