Subsidie voor sectorplannen vanaf 1 oktober

21 juni 2013 | Door redactie

Vanaf 1 oktober kunnen samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties, vakbonden en O&O-fondsen subsidie aanvragen voor sectorplannen om vakkrachten te behouden en mensen aan het werk te helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet trekt in 2014 en 2015 een bedrag van in totaal € 600 miljoen uit voor cofinanciering van sectorplannen. Omdat de werkloosheid snel oploopt, heeft het kabinet besloten om een deel van het budget dit jaar al beschikbaar te stellen. Vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2013 kunnen samenwerkingsverbanden van werkgevers, vakbonden en bijvoorbeeld O&O-fondsen een verzoek indienen voor cofinanciering van sectorplannen om dreigende werkloosheid aan te pakken en vakkrachten te behouden. De sociale partners moeten minimaal 50% van de maatregelen in de sectorplannen zelf bekostigen. Ze kunnen maximaal twee jaar subsidie krijgen.

Kabinet maakt subsidievoorwaarden bekend

Het kabinet maakt een zogenoemde menukaart waarin de voorwaarden, maatregelen en kosten staan die voor subsidie in aanmerking komen. Voorbeelden van kosten waarvoor sociale partners subsidie kunnen krijgen, zijn scholing (inclusief loopbaanscans, EVC-procedures en een betere beheersing van het Nederlands), arbeidsbemiddeling, outplacement, werkervaringsplekken, stages en ondersteuning bij het in dienst nemen van kwetsbare groepen, zoals jongeren, langdurig werklozen en ouderen.

Aanvraag voor subsidie vanaf 1 oktober

Het kabinet voelt er weinig voor om de subsidie te gebruiken voor werktijdverkorting en vervroegde uittreding. Vutregelingen belemmeren namelijk de arbeidsparticipatie van ouderen, terwijl iedereen juist langer moet doorwerken. Alleen als een sectorplan aantoonbaar meer kansen en werkgelegenheid biedt aan jongeren, zijn regelingen voor vervroegd uittreden toegestaan en kan de ‘strafbelasting’ (RVU-heffing van 52% op vervroegd uittreden) gedeeltelijk worden gecompenseerd door middel van cofinanciering.
De subsidieregeling wordt deze zomer in de Staatscourant gepubliceerd. De eerste aanvraagronde loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2013. Sociale partners kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Er komen overigens verschillende aanvraagrondes, zodat alle sectoren de tijd krijgen om hun sectorplannen uit te werken en in aanmerking te komen voor cofinanciering.