Subsidie voor training door interne jobcoach

22 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2015 is het inzetten van een interne jobcoach wettelijk geregeld in het Protocol Interne Jobcoach van UWV. Wilt u subsidie krijgen voor het inzetten van een interne jobcoach voor werknemers met een langdurige ziekte of handicap, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen die in het protocol zijn opgenomen.

Neemt u een werknemer aan met een langdurige ziekte of handicap of heeft u zo’n werknemer in dienst, dan kunt u bij UWV subsidie aanvragen (doc) voor het begeleiden van deze werknemer naar of in een baan door een interne jobcoach. Het moet gaan om een werknemer van wie UWV heeft vastgesteld dat hij structureel functionele beperkingen heeft en die een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. De werknemer moet een dienstverband van ten minste zes maanden krijgen, waarbij hij minimaal 12 uur per week werkt. 

Interne jobcoach inhuren of zelf aanwijzen

U kunt ervoor kiezen om een interne jobcoach in te huren of een werknemer van uw organisatie aanwijzen als interne jobcoach. De werknemer krijgt van de jobcoach een persoonlijk inwerk- of trainingsprogramma om uiteindelijk zelfstandig zijn werk te kunnen uitvoeren. Na afloop van het programma blijft de interne jobcoach beschikbaar voor vragen en het oplossen van problemen. 

Geen subsidie voor doelgroep Participatiewet

Uit het Protocol Interne Jobcoach 2015 (pdf) blijkt overigens dat u geen subsidie kunt krijgen voor mensen die onder de Participatiewet vallen. Dat zijn mensen die:

  • werkzaam zijn in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), of;
  • geen uitkering hebben en werkzoekend zijn of een uitkering ontvangen die niet door UWV wordt uitgekeerd (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering), of;
  • jonggehandicapt zijn en een zekere loonwaarde hebben.