Subsidieregeling praktijkleren start op 2 juni

28 mei 2014 | Door redactie

Vanaf 2 juni kunt u aanvragen indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraagformulier is die dag vanaf negen uur ’s ochtends beschikbaar. Hoewel u de subsidie al in juni kunt aanvragen, wordt deze pas aan het eind van het jaar uitgekeerd. U moet dus een aantal maanden op de subsidie wachten.

De subsidie voor praktijkleren vraagt u per studiejaar aan. Voor de diverse categorieën werknemers – vmbo’ers, mbo’ers, hbo’ers en promovendi/toio’s – zijn de aanvraageisen anders. De subsidie wordt achteraf uitgekeerd; na afloop van het studiejaar waarin u begeleiding heeft geboden als leerbedrijf. Dient u in juni een subsidieaanvraag in omdat u een BBL-leerling bijvoorbeeld heeft begeleid van januari 2014 tot en met mei 2014, dan wordt uw aanvraag toch pas na 15 september 2014 beoordeeld. De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, hangt af van het totaal aantal subsidieaanvragen dat is ingediend door werkgevers binnen de categorie mbo-BBL. Binnen 13 weken (na 15 september 2014) krijgt u dan te horen of de subsidie wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. U ontvangt de subsidie vervolgens vóór het einde van het jaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Documenten niet meesturen met subsidieaanvraag

Bij de aanvraag hoeft u geen documenten mee te sturen. Zorg wel dat u de benodigde stukken in uw administratie heeft. Bij een controle kan daar namelijk om gevraagd worden. Voor een BBL-leerling houdt dit bijvoorbeeld in dat u onder andere beschikt over een praktijkleerovereenkomst die u met de mbo-leerling, het kenniscentrum en de onderwijsinstelling heeft gesloten.