Subsidies vervallen voortaan na vijf jaar

16 mei 2012 | Door redactie

Het ministerie van Financiën heeft besloten alle subsidieregelingen dezelfde looptijd te geven van maximaal vijf jaar. Dit besluit gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2012 in. Bij een groot aantal regelingen is er al sprake van een einddatum, maar nu is er dus ook een overkoepelende wettelijke regeling in het leven geroepen, waarmee het ministerie het tijdelijke karakter van subsidies wil benadrukken.

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het voorstel van demissionair minister De Jager van Financiën om een uiterste houdbaarheidsdatum op subsidies te plakken. Dit betekent dat als u na 1 juli 2012 subsidie aanvraagt en toegewezen krijgt, deze automatisch na vijf jaar eindigt. Hiermee komt de minister de Kamer tegemoet, die aandrong op een zogenoemde horizonbepaling voor subsidieregelingen. 

Voor sommige regelingen geldt een overgangstermijn

Eventuele verlengingen van subsidieregelingen na de maximale looptijd moet de verantwoordelijke minister voortaan met de Tweede Kamer bespreken. Voor bestaande regelingen zonder vervaldatum óf regelingen waarvoor een langere looptijd dan vijf jaar geldt, zal overigens een overgangstermijn van twee jaar gaan gelden.