Subsidies voor rijksmonumenten aangepast

2 april 2012 | Door redactie

Het subsidiestelsel voor rijksmonumenten gaat in 2013 op de schop. Dit heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt. De loting voor subsidies verdwijnt en eigenaren krijgen meer tijd om een aanvraag in te dienen. Verder zullen werelderfgoed en professionele organisaties voorrang krijgen.

Ook monumenten die in een slechte technische staat verkeren komen eerder in aanmerking voor onderhoudssubsidie. Wel wordt het maximale subsidiepercentage verlaagd van 60% naar 50% en draait de eigenaar voor de andere helft van de kosten op. Door deze aanpassing moeten meer monumenteigenaren van een subsidie kunnen profiteren.

Kerken met een functie komen eerder in aanmerking

Een deel van het totale subsidiebudget is bestemd voor het onderhoud van kerken. Eerder kon nog subsidie worden aangevraagd voor 65% van de kosten. Als het bestuur van een kerk kan aantonen dat er geregeld gebruik wordt gemaakt van de kerk, religieus of niet-religieus krijgen kerken met een functie voorrang. Een verandering die overigens al wel in 2012 ingaat is dat onderhoudssubsidies voor rijksmonumenten voortaan worden toegekend door de Provincie. Daarover heeft u eerder al kunnen lezen in het bericht ‘Provincies verantwoordelijk voor monumenten’.