Tweede tijdvak voor banenplannen van start

2 april 2014 | Door redactie

Het tweede tijdvak voor de Regeling cofinanciering sectorplannen is op 1 april van start gegaan. Het subsidiebedrag voor deze periode is € 200 miljoen. Werkgevers- en werknemersorganisatie die voor subsidie in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen via het subsidieportaal van het Agentschap SZW.

Het tweede tijdvak voor de Regeling cofinanciering sectorplannen (pdf) duurt van 1 april tot en met 31 mei 2014 (tot en met 23.59 uur). Via de Regeling cofinanciering sectorplannen kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties overheidssubsidie krijgen voor gezamenlijke plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden tijdens de crisis en met het oog op de vergrijzing. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de sociale partners in hun banenplannen onder meer de knelpunten van de (regionale) arbeidsmarkt in kaart brengen en oplossingen bedenken om bijvoorbeeld oudere vakkrachten te behouden en scholing, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers te stimuleren.

Liquiditeitseis bij subsidie voor sectorplan

Per 1 april vervalt overigens de liquiditeitseis voor niet-preferente hoofdaanvragers. In de regeling worden bepaalde eisen gesteld aan de hoofdaanvrager. Een samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties heeft altijd een hoofdaanvrager, die het sectorplan indient. Preferente hoofdaanvragers zijn een werknemers- of werkgeversorganisatie, een O&O-fonds of een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. De hoofdaanvrager moet beschikken over een eigen vermogen van ten minste 80% van het aangevraagde subsidiebedrag of een garantie van het samenwerkingsverband van minimaal 80% van het aangevraagde subsidiebedrag.

Samenwerkingsverband staat garant voor subsidiebedrag

Als het niet mogelijk is om één van de genoemde partijen aan te wijzen als hoofdaanvrager, kan een sectorplan ook worden ingediend door een andere organisatie (dat is dan een niet-preferente hoofdaanvrager). Voor de niet-preferente hoofdaanvrager geldt voortaan alleen nog dat het samenwerkingsverband garant moet staan voor ten minste 80% van het aangevraagde subsidiebedrag.