Vanaf 19 september ESF-subsidie aanvragen

2 september 2016 | Door redactie

Vanaf 19 september is het via het Europees Sociaal Fonds (ESF) mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden. Deze subsidie is dit jaar in het leven geroepen onder de noemer 'Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren'.

Werknemers zullen steeds langer door moeten werken en de gemiddelde leeftijd van hen stijgt. De ESF-regeling is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. O&O-fondsen, gemeenten en samenwerkingsverbanden tussen werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor plannen waarmee ze werknemers langer gezond aan het werk willen houden.  Vanuit Nederland coördineert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de besteding van ESF-gelden. Het eerste aanvraagtijdvak voor deze subsidieaanvraag (tool) begint op 19 september 2016 en eindigt op 28 oktober 2016. De subsidie is aan te vragen via het subsidieportaal van Agentschap SZW. Voor dit eerste tijdvak heeft het kabinet € 12,5 miljoen uit het ESF opzij gelegd

Het ESF moet samenhang in Europa versterken

Het ESF heeft als taak om de sociale en economische samenhang in Europa te versterken. Voor de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een totaalbudget van € 84 miljard. Nederland ontvangt hiervan in deze periode van zes jaar een bedrag van € 507 miljoen. De regeling ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’ is slechts één onderdeel waarvoor ESF steun biedt. Een vergelijkbare subsidiemogelijkheid is de ESF-regeling ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ die is bestemd voor werkgevers. Ook zij kunnen waarschijnlijk dit najaar weer subsidie aanvragen. Het ESF biedt daarnaast financiële steun om bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid terug te dringen of bepaalde groepen werklozen te helpen bij re-integratie (tool).