Vergoeding werkgeverslasten loonkostensubsidie in 2018 hoger

7 december 2017 | Door redactie

Als een organisatie een werknemer in dienst neemt die loonkostensubsidie met zich meebrengt, krijgt hij boven op die subsidie een vergoeding voor zijn werkgeverslasten. Die vergoeding gaat in 2018 voor het eerst in jaren omhoog.

Werkgevers krijgen de compensatie voor premies werknemersverzekeringen, het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie, de loondoorbetaling tijdens vakantiedagen en andere werkgeverslasten. De afgelopen jaren was deze vergoeding steeds 23% van het bedrag aan loonkostensubsidie, maar per 1 januari 2018 wordt dat 23,5%.

Werkelijke kosten maken geen verschil

De vergoeding wordt gebaseerd op de gemiddelde werkgeverslasten in alle bedrijfstakken. Dat de vergoeding gestegen is, wil dus ook zeggen dat die gemiddelde lasten gestegen zijn. Toch kan het voor individuele werkgevers gunstig uitpakken: doordat het gaat om gemiddelde lasten, kunnen de werkelijke lasten in een organisatie lager liggen dan 23,5%. Dat maakt voor de compensatie bij de loonkostensubsidie niet uit: iedere werkgever krijgt hetzelfde percentage. Organisaties waar de werkelijke werkgeverslasten hoger zijn dan 23%, hebben dus pech.