Verruiming subsidie in 2018 verwijderen asbestdaken

6 april 2018 | Door redactie

In 2024 mag er op geen enkel gebouw in Nederland meer een asbest dak liggen. Asbestvezels veroorzaken schade aan de gezondheid. Om te bevorderen dat eigenaren haast maken, is nu de subsidie voor asbestverwijdering verruimd. De subsidie is voor particulieren en bedrijven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verhoogt het budget van de Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken voor 2018. De wijziging van de subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Het beschikbare bedrag voor 2018 gaat van € 11,3 miljoen naar € 17,5 miljoen. Dat is nodig omdat het budget voor heel 2018 naar verwachting medio april 2018 al op is. Asbestdaken laten asbestvezels los en die veroorzaken gezondheidsschade aan werknemers en omwonenden. De subsidieregeling verwijderen asbestdaken loopt nog tot en met 31 december 2019 en heeft in totaal een budget van € 75 miljoen.

Risico beroepsziekte door blootstelling asbest

Inademing van asbestvezels kan longziekten veroorzaken, waaronder longkanker. Werknemers die langdurig aan asbestvezels zijn blootgesteld lopen risico op asbestose,  een vorm van stoflongen. Deze beroepsziekte openbaart zich vaak pas na 10 tot 30 jaar na de blootstelling. Werkgevers moeten blootstelling aan asbest vermijden en maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. In het uiterste geval moeten zij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking stellen.

Asbestverwijdering melden bij Inspectie SZW

Wordt in een bedrijf asbest aangetroffen, dan moet het werk worden stilgelegd. De werkplek moet worden afgezet en een gecertificeerd bedrijf moet een asbestinventarisatie houden. Dit bedrijf bepaalt de risico-klasse van de sanering. Het verwijderen van asbestdaken moet gebeuren door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De verwijdering moet worden gemeld bij Inspectie SZW en in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Sinds 1 maart 2017 is dit verplicht. Zonder deze melding wordt de subsidie niet toegekend.