Verstrekking mobiliteitsvouchers stopgezet

15 november 2013 | Door redactie

Op 15 oktober is het Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers gestopt. Het subsidieprogramma bood drie jaar lang de mogelijkheid om met subsidie de mobiliteit in uw onderneming te onderzoeken. Soms werd ook de uitvoering van het onderzoek gefinancierd. Afgelopen zomer werd het plafond van deze subsidie bereikt. Sindsdien is er geloot.

In totaal was een budget van € 9 miljoen beschikbaar voor het Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers. Dit hele budget is nu op. Aan het mkb zijn in totaal 4.300 kleine en ruim 1.700 grote mobiliteitsvouchers verstrekt. Hiervan zijn tot nu toe ruim 3.900 vouchers daadwerkelijk verzilverd bij Agentschap NL. Vanaf 13 juni 2013 communiceerde Agentschap NL dat er niet voldoende budget beschikbaar was voor nieuwe aanvragen. Het budgetplafond werd bereikt op 1 juli 2013, waarna een loting bepaalde welke aanvragen nog binnen het budget vielen. Mocht u nog een aanvraag hebben ingediend, dan krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of uw verzoek gehonoreerd is.

Bewust maken van de mkb-ondernemer

Het doel van het programma was om mkb-ondernemers bewust te maken van de mobiliteit in hun onderneming. Wie een kleine mobiliteitsvoucher had aangevraagd, kon met een mobiliteitsscan laten onderzoeken welke verbeteringen op het gebied van mobiliteit mogelijk waren. U kon daarbij denken aan een fietsplan voor het personeel, de aanschaf van elektrische dienstfietsen of scooters of het invoeren van het Nieuwe Werken. De grote voucher ondersteunde de ondernemers financieel om de adviezen ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 

Stilstaan bij de mobiliteit van uw onderneming loont

Los van deze subsidie loont het om naar de mobiliteit in uw onderneming te kijken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat ruim 13% van alle Nederlandse auto’s overdag stilstaat en alleen wordt gebruikt voor woon-werkverkeer. Bedenk eens hoe vaak in uw onderneming een lease-auto wordt gebruikt voor een zakelijke afspraak. Het kan zeker tijd en geld besparen om een (elektrische) fiets of scooter in te zetten