Voorlopige correctiebedragen 2018 SDE+ bekend

Op 25 oktober 2017 zijn de voorlopige correctiebedragen gepubliceerd voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Op basis van deze correctiebedragen kunnen producenten in energietechnieken als water, wind, zon, biomassa en geothermie alvast hun voorschotten in 2018 inschatten.

2 november 2017 | Door redactie

Organisaties die hernieuwbare energie produceren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SDE+. Deze subsidie vergoedt de productie van duurzame energie voor zover die niet rendabel is. Dit gebeurt aan de hand van de formule: productiekosten minus energieprijs. Hoe hoger de energieprijzen hoe minder de te ontvangen subsidie (tool). De energieproducent ontvangt bij hogere energieprijzen toch al meer van zijn energieafnemers. De overheid stelt de energieprijzen jaarlijks vast in zogenoemde correctiebedragen. De voorlopige correctiebedragen zijn nu dus gepubliceerd.

Voorschotten voor gerealiseerde projecten in 2018

Aan de hand van de voorlopige correctiebedragen 2018 ontvangen organisaties een voorschot op de subsidie voor de door hen gerealiseerde SDE+ projecten in 2018. De definitieve correctiebedragen voor producties in 2018 komen in 2019 vast te staan. De reeds uitbetaalde voorschotten worden daarop aangepast.