Voorstellen voor de Energielijst 2016

29 juli 2015 | Door redactie

Heeft u bedrijfsmiddelen die volgens u eigenlijk op de Energielijst moeten staan, dan kunt u nu een voorstel doen om de Energielijst aan te vullen of aan te passen. U moet dit voorstel dan wel voor 31 augustus 2015 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen.

In het nieuwsartikel ‘Voordeel bij duurzame investeringen’ kon u lezen dat de overheid de Milieu- en Energielijst voor 2015 bekend heeft gemaakt. De overheid stelt namelijk elk jaar een nieuwe lijst op om op deze manier up-to-date te blijven en ook de nieuwe technieken mee te nemen. Staat een bedrijfsmiddel op de Energielijst, dan kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA): 41,5% van de investeringskosten voor energiezuinige technieken en duurzame energie mag u aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving op de investering.

Dien uw voorstel op tijd in

De overheid probeert met deze regeling investeringen in deze bedrijfsmiddelen te stimuleren. RVO zal het voorstel beoordelen en letten op de hoeveelheid bespaarde energie per geïnvesteerde euro, een brede toepasbaarheid en een eenduidige definitie van het bedrijfsmiddel. Wilt u een voorstel indienen, dan kunt u hiervoor het formulier ‘Voorstel voor de energielijst 2016’ gebruiken. Mocht het bedrijfsmiddel aan de criteria voldoen dan zal de overheid het bedrijfsmiddel opnemen in de nieuwe energielijst voor 2016. U moet uw voorstel wel voor 31 augustus 2015 bij RVO indienen.