Voorwaarden ESF-subsidieregeling gewijzigd

13 mei 2013 | Door redactie

Sinds 1 mei 2013 zijn een aantal voorwaarden gewijzigd van de ESF-subsidie ‘Actie E: sociale innovatie duurzame inzetbaarheid sectoren’, waarvoor Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) sinds vorig jaar in aanmerking komen. Een van de wijzigingen is dat het subsidiebudget voor de regeling is verlaagd naar € 10 miljoen.

Sinds 1 mei 2012 kunnen O&O-fondsen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) als ze de duurzame inzetbaarheid in hun sector willen bevorderen. Per 1 mei 2013 zijn de volgende wijzigingen ingegaan:

  • Het subsidiebudget is verlaagd van € 20 miljoen naar € 10 miljoen.
  • De minimale subsidiabele projectkosten zijn verlaagd van € 180.000 naar € 120.000.
  • In rekening gebrachte BTW komt in aanmerking voor subsidie, voor zover deze niet bij de Belastingdienst kan worden teruggevorderd.
  • Een aanvrager mag drie aanvragen indienen op een zelfgekozen thema. Als er aantoonbare samenwerking is met een andere partij, mag een extra aanvraag worden ingediend op het thema arbeidsmobiliteit.
  • De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen in fase II (planvorming) zijn uitgebreid met:
    • de uitvoering en het verslag van een sectoraal beleidsplan;
    • de uitvoering en het verslag van een plan voor effectieve monitoring van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Nieuwe ESF-subsidie 2014-2020

De wijzigingen van de subsidieregeling ESF 2007-2013 Actie E gelden voor alle lopende en nieuwe projecten. Overigens zijn de EU-lidstaten in Brussel nog volop aan het onderhandelen over nieuwe ESF-subsidie voor de periode 2014-2020. Ons land heeft al aangegeven dat de subsidie die dan beschikbaar komt, zal worden besteed aan duurzame inzetbaarheid van werkenden en de re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen. Mogelijk kunt u voor uw organisatie straks dus ook in aanmerking komen voor subsidie.