Vraag naar subsidie duurzame inzetbaarheid

14 maart 2012 | Door redactie

Wilt u maatregelen invoeren om uw werknemers gezond en vitaal aan het werk te houden, dan kan het de moeite waard zijn om eens aan te kloppen bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Binnenkort kunnen deze fondsen namelijk subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid in organisaties te bevorderen.

Vanaf 1 mei 2012 stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie beschikbaar aan O&O-fondsen die investeren in duurzame inzetbaarheid. De subsidie is bedoeld voor projecten die de arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit vergroten. Het project moet zich ten minste richten op één van de volgende thema’s:

  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.

O&O-fonds om een bijdrage vragen

De subsidie bedraagt minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000. U ontvangt deze subsidie dus niet zelf, maar als u plannen heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kunt u bij uw O&O-fonds wel om een bijdrage vragen. Niet alle organisaties vallen onder een branche met een O&O-fonds. Op de website van Opleiding en Beroep vindt u een overzicht van de O&O-fondsen van verschillende branches.