Vraag op tijd de energiesubsidie aan

18 mei 2015 | Door redactie

In het Energieakkoord kwamen de overheid, werkgevers, vakbewegingen en natuur- en milieuorganisaties overeen dat zij gezamenlijk zouden gaan werken aan het stimuleren van duurzame energie en energiebesparing. Met de subsidieregelingen van de Topsector Energie voegen de partijen de daad bij het woord.

In maart 2015 werd bekend dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) een nieuw subsidiebedrag reserveert voor energie-innovatieprojecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is belast met de uitvoering van deze subsidieregelingen.
De totale subsidiepot is door het ministerie van EZ onderverdeeld in delen (tranches), die begrensd zijn door een subsidieplafond. Op 1 april 2015 zijn de eerste regelingen van de eerste tranche opengesteld voor aanvragen. Op RVO.nl vindt u in een tabel terug welke regelingen er zijn en wanneer de aanvraagperiode sluit.

Vooraf zekerheid krijgen is mogelijk

De subsidieaanvragen voor één of meerdere van de regelingen die vallen onder het project Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving (iDEEGO), kunt u indienen tot en met 2 juni 2015. Als deze datum voor u niet haalbaar is, kunt u uw aanvraag indienen gedurende de tweede aanvraagperiode. Deze opent op 1 juli 2015 en sluit op 15 september 2015 om 17:00 uur.
Het is mogelijk om voorafgaand aan uw aanvraag al enige zekerheid te krijgen over de kans dat RVO.nl uw subsidieaanvraag accepteert. Deze vastigheid verkrijgt u door uw plan te laten beoordelen door RVO.nl of een zogenoemd Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Uw idee kunt u indienen met behulp van een zogenoemd projectidee formulier (Word).