Vraag subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan

2 oktober 2015 | Door redactie

Op 19 oktober start de nieuwe aanvraagtermijn van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Wilt u advies inwinnen om medewerkers langer gezond en productief aan het werk te houden, dan kunt u daarvoor vanaf 19 oktober subsidie aanvragen via het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Van 19 oktober (9.00 uur) tot en met 13 november 2015 (7.00 uur) kunt u bij het Agentschap SZW ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aanvragen voor projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Wilt u advies over het invoeren van zulk beleid, dan is voor het inschakelen van een externe adviseur maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Uiteraard moet u aan de aanvraagcriteria voor de ESF-subsidie voldoen. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor ten minste de helft van de projectkosten.

Een scan of periodiek onderzoek

De adviseur kan een organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden.

Bijlagen bij dit bericht

Doeltreffend personeelsbeleid voeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten