Vraag subsidie voor duurzame inzetbaarheid

U kunt nu subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) als u advies wilt inwinnen over hoe u werknemers langer gezond en productief aan het werk kunt houden. De aanvraagtermijn van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid loopt nog tot en met 13.november 2015.

19 oktober 2015 | Door redactie

Uw organisatie kan via Agentschap SZW de ESF-subsidie aanvragen voor projecten die u uitvoert in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gezond en veilig werken (tool), het invoeren van een flexibele werkcultuur of arbeidstijdenmanagement. Als u hierover advies wilt, kunt u een externe adviseur inschakelen. Hiervoor is maximaal € 10.000 subsidie per project beschikbaar. Voordat u de subsidie aanvraagt, moet u controleren of u wel aan de aanvraagcriteria voldoet. Daarnaast moet u minstens de helft van de projectkosten zelf kunnen bijdragen. 

Advies over flexibel werken

De adviseur kan een bedrijfs- of organisatiescan uitvoeren of (periodiek) onderzoek doen naar de duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Ook kunt u bijvoorbeeld advies inwinnen over:

  • maatregelen voor gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van de leercultuur;
  • het aanpassen van de organisatie van het werk;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • het stimuleren van een flexibele werkcultuur;
  • het invoeren van flexibele arbeidstijden.

Om een idee te krijgen van mogelijke projecten en thema’s waarvoor u subsidie kunt aanvragen, kunt u het document ‘Thema’s en voorbeelden’ (doc) downloaden.