Weer € 6 miljard budget voor voorjaarsronde SDE+

11 december 2017 | Door redactie

Heeft uw organisatie plannen om in 2018 in duurzame energiebronnen te investeren, dan kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Voor het voorjaar van 2018 is onlangs het budget vastgesteld, namelijk € 6 miljard.

De invulling van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2018 is op 6 december 2017 aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer. U kunt vanaf dinsdag 13 maart tot en met donderdag 5 april 2018 uw subsidieaanvraag indienen (tool). De voorjaarsronde heeft in 2018 drie fases. In de eerste week kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs ook opengesteld voor duurdere projecten tot 11 en €13 cent/kWh. De verwachting is dat ook voor het najaar weer € 6 miljard beschikbaar zal zijn.

Stimulering van duurzame energievoorziening

Met de SDE+ levert het ministerie van Economische Zaken een belangrijke bijdrage aan het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16% hernieuwbare energie in 2023. De subsidie is bedoeld als stimulans voor duurzame energievoorziening bij zowel profit als non-profit organisaties, met uitzondering van de Rijksoverheid. Hierdoor worden organisaties aangemoedigd mee te helpen milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen (tool). Uw organisatie kan subsidie aanvragen (tool) voor zogenoemde hernieuwbare energietechnieken, die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën energiebronnen.